De visie

De kinderen van nu zijn over het algemeen heel gevoelige kinderen. Soms is dit minder goed te zien en ondervinden de kinderen minder "last" van (teveel) prikkels, maar gevoelig zijn ze wel degelijk! Meer en meer ouders ontdekken dat hun kinderen veel dieper ervaren en sneller signalen oppikken dan zijzelf en het op een diepere manier verwerken van alle indrukken dan henzelf, of juist herkennen de ouders het hooggevoelige van hunzelf in het kind. 

 

Onze visie richt zich niet op een aparte doelgroep, want naar onze mening zijn alle kinderen die nu en in de afgelopen decennia geboren zijn in verschillende mate gevoelig/hooggevoelig en soms raken ze in de problemen door het niet begrijpen van de wereld, van zichzelf of de lieve personen in hun omgeving. De maatschappij waarin we leven is niet ingesteld op deze andere manier van denken die door de overgrote meerderheid van de volwassenen nog niet begrepen wordt. Onbegrip en een flinke dosis onveiligheid bij het kind kan zich uiten als boosheid, frustratie, inkeren in zichzelf, heel veel energie hebben of juist wegkruipen en verlegen gedrag vertonen. Veel kinderen worden daarom momenteel ook gediagnosticeerd met stoornissen als ADHD, ADD, autisme, hooggevoeligheid en/of hoogbegaafdheid. Maar vaak zit daar een behoefte onder die op dat moment niet onderkend wordt. 

 

Wij zijn geen professioneel begeleiders, psychologen of behandeltherapeuten en wij willen vooral ook niet in deze hoek gaan zitten. Waar wij in geloven en graag onze opvang op willen richten is je kindje een veilige, vertrouwde plek te bieden waar hij of zij zichzelf kan zijn. Tegenwoordig kunnen kinderen alles worden, alleen zichzelf willen zijn is een grote opgave! Wij zijn beiden (en alle andere gastouders die zich zullen aansluiten) hoogsensitief wat voornamelijk betekent een intensere prikkelervaring in de hersenen en diepere verwerking hiervan. Emoties van andere mensen, energie van andere mensen en voornamelijk die van kinderen pikken wij erg snel op zodat we met weinig woorden kunnen handelen. We zien snel de onderliggende behoefte achter het gedrag en kunnen hierop direct inspelen. Zo gaat hun energie niet herhaaldelijk zitten in gedrag dat een behoefte verhult maar in het behouden/ontwikkelen van hun eigenheid.