Sensitieve begeleiding

Een kind heeft anderen nodig om zich prettig te kunnen voelen en zich goed te kunnen ontwikkelen. Het heeft behoefte aan aandacht, warmte en emotionele steun. Elk kind laat dit op zijn eigen manier blijken. Ik moet daarom gevoelig zijn (‘sensitief’) voor de signalen die je kind afgeeft, door goed te kijken naar je kind en te proberen te begrijpen wat hij of zij bedoelt. Dan is het belangrijk dat ik op de juiste manier inspeel op de signalen van je kind. Het is belangrijk om de emoties en gevoelens van kinderen, bijvoorbeeld bij angst of verdriet, te verwoorden. Op deze manier kan ik laten merken dat ik mij betrokken voel bij wat je kind doet, wat je kind voelt en meemaakt, dat ik begrip hiervoor heb en dat ik je kind hierin ondersteun. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat je kind krijgt wat hij of zij wil. Soms kan ik niet aan zijn of haar wensen tegemoet komen, maar ik kan wel laten merken dat ik zijn of haar gevoelens opvang.Zo kan ik een kind laten ervaren dat hij of zij op mij kan rekenen, dat ik hem of haar de moeite waard vind en vertrouwen in hem of haar heb.  Dit geeft een gevoel van veiligheid, ik wil een veilige basis voor je kind vormen. 

De sensitieve begeleiding kan ik geven doordat ik zelf ook hooggevoelig ben. Deze gevoeligheid kan ik nu als kracht gebruiken in het omgaan met kinderen, vandaar ook mijn zeer bewuste keuze om met kinderen te gaan werken. En of je kindje nu heel gevoelig is of niet, dat maakt voor de begeleiding niet uit, want ieder kindje is gebaat bij een sensitieve begeleiding.