Regels & structuur

De regels en structuur (bijv de dagindeling) zijn de kaders waarbinnen ik de kinderopvang uitvoer. Binnen deze kaders mag een kind heel veel aangeven en zal ik mijn best doen aan alle wensen te voldoen. Maar het betekent niet dat ik nooit eens van de kaders afwijk. Soms is de situatie er naar dat ik even afstap van de regels of de structuur omdat het op dat moment het beste is. Deze vorm van begeleiding vraagt veel inlevings- en aanpassingsvermogen van mij, maar ik ben ervan overtuigd dat dit werkt! 

 

Structuur en wetende wat je gaat doen brengt rust (en regelmaat) in het hoofd. Een kindje voorbereiden op wat we gaan doen vind ik erg belangrijk en daarbij zit er structuur in alle dagen. En eerlijk gezegd vind ik het ook erg prettig om structuur te hebben dus daar hoef ik niet veel moeite voor te doen. 

 

En kinderen, alle! kinderen!, hebben baat bij grenzen. Veel hooggevoelige kinderen zoeken juist deze grenzen op om er nog even hard tegenaan te kunnen schoppen. Ik vind het belangrijk om als een soort rots in de branding voor de kinderen te fungeren. Ze mogen boos, blij verdrietig zijn en schreeuwen, huilen of gillen als ze dit willen, maar ik stel grenzen en wijk daar niet vanaf. Mijn ervaring met mijn eigen kinderen is dat dit veel duidelijkheid biedt en uiteindelijk biedt het ze ook rust. Soms schreeuwen kinderen ook echt om die duidelijke grenzen, gewoon puur omdat ze zo verschrikkelijk veel voelen en  nog maar zo weinig weten van deze mooie wereld.